Gå til Warez-DK.org

Dette er vores statusside! Her står info, hvis vores normale site er nede.

Klik her for at gå til http://warez-dk.org

fredag den 15. marts 2013

Update på nedetid 15. marts

Vi har kontakt til serveren igen. Denne gang er det ikke vores reverse proxy, men den primære server der af uforklarlige årsager er genstartet.

Når den genstartet skal hele vores krypterings-setup startes igen, før den virker. Det er startet nu, men da vi lige skal køre integritetscheck på alle tabeller i databasen går der lige lidt før siden er oppe igen.

- leet

Update: 
Der er desværre en del af tabellerne der skal have en reparation. Vi forventer ikke at noget data går tabt, men alle muligheder er åbne.

Derudover skal der køres et disk-check som tjekker for dårlige sektorer, da vi ikke kan vide, om det er en disk-fejl der har været skyld i den uventede genstart.